Organisatie Info

WAAROM EEN DORPSRAAD

De Dorpsraad houdt zich bezig met het behartigen van het gemeenschappelijk dorpsbelang en probeert de dorpsbewoners zo veel mogelijk te betrekken bij hun eigen leefomgeving.
De Dorpsraad vormt een klankbord voor de gemeente en kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeente over beleidszaken die direct of indirect de woonomgeving betreffen.
De Dorpsraad wil vooral het woon- en leefklimaat in het eigen dorp bevorderen en stimuleert initiatieven die het mogelijk maken dat de identiteit en het karakter van het eigen dorp behouden blijven.
De Dorpsraad is een vereniging die minstens 1 keer per jaar een Algemene Ledenvergadering houdt. Hiervan maken wij verslagen welke u hier kunt vinden.

Elke inwoner van Eethen vanaf 18 jaar kan lid worden van de Dorpsraad.
Natuurlijk streven wij naar een zo groot mogelijk ledental. Immers, door lid te worden geven de inwoners ook aan graag mee te willen denken aan het verbeteren van de eigen leefomgeving en het behouden van het dorpse karakter.
Om die reden hebben wij de hoogte van de contributie gesteld op slechts 2 euro per persoon per jaar.

Wij zijn nog op zoek naar uitbreiding van bestuursleden. Laat het dorp leven!
Lid worden? meld U aan bij één van de bestuursleden of via Contact in het menu.